Navigace

Obsah

 Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

1. Název Obec Třebom
2. Důvod a způsob založení
Obec Třebom vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. 
Obec vykonává svoje funkce podle zákona 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura
Starosta: Jaroslav Vlk (uvolněný)
Místostarosta: Pavel Šoch (neuvolněný)
Členové zastupitelstva:
Radomír Černý
Vlasta Kousalová
David Štefek
Mgr. Ivana Kobzová
Petr Stanke
Finanční výbor:
předseda:
Vlasta Kousalová
členové:
David Štefek
 
Alois Radoschowský
Kontrolní výbor:
předseda:
Radomír Černý
členové:
Mgr. Ivana Kobzová
 
Gerhard Teichmann
4. Kontaktní spojení
Obecní úřad Třebom
Třebom 3

747 25  Sudice

Telefon: 553 761 042
E-mailoutrebom@volny.cz
Internetové stránky: www.trebom.cz
e-podatelnaoutrebom@volny.cz
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Třebom
Třebom 3
747 25  Sudice
 
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Třebom
Třebom 3
747 25  Sudice 

Telefon: 553 761 042

4.3. Úřední hodiny

Referentka:

  • PO 07:00-16:00  (úřední den)
  • ST 09:00-18:00  (úřední den)

 

Starosta:

  • ST 14:00 - 17:00
4.4 Telefonní čísla
tel.:   553 761 042
   
4.6 Adresa Internetové stránky http://www.trebom.cz
4.7 Adresa e-podatelny outrebom@volny.cz
   
5. Bankovní spojení
bankovní spojení:   
číslo účtu / kód banky:  1842505309/0800
(pokud není ve smlouvě uvedeno jiné číslo účtu)
6. IČ  00635481
7. DČ nejsme plátci
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
Rozpočet na rok 2006
Rozpočet na rok 2007
Rozpočet na rok 2008
Rozpočet na rok 2009
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2011
Rozpočet na rok 2012
Rozpočet na rok 2013
9. Žádosti o informace Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky Opravné prostředky
12. Formuláře
Formuláře, které jsou k dispozici v sídle obecního úřadu Třebom
- Žádost o vydání matričního dokladu
- Žádost o uznání otcovství
- Žádost o vydání občanského průkazu
- Žádost o vydání osvědčení o státním občanství 
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů 
- Žádost o výpis z Obchodního rejstříku
- Žádost o výpis z Živnostenského rejstříku 
- Žádost o výpis z Rejstříku trestů 
- Žádost o výpis z Katastru nemovitostí
- Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
(formuláře, které jsou k dispozici zde, jsou   ve formátu Adobe Reader PDF)
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Třebom.

Veškeré návody lze také najít na portálu veřejné správy   zde
Dle našeho názoru nejlépe zpracovaná řešení najdete na stránkách Ministerstva vnitra  zde
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 
Nejdůležitější používané předpisy
 
14.2 Vydané právní předpisy
Obec Třebom vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.                                         zde
15. Úhrady za poskytování informací
 
 
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.                            
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv
 
16.2 Výhradní licence
V současné době nejsou obcí Třebom poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 Výroční zpráva za rok 2009 (ve formátu Word DOC)
Obci Třebom v období 2005-2008 nebyly podány žádné písemné žádosti o informaci. Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně a nebyl uplatňován žádný nárok na písemné zodpovězení.