Odesílatel

Ministerstvo vnitra
ID: 6bnaawp · IČ: 00007064 · Nad štolou 936/3, 17000 Praha 7, CZ · (Spisová aplikace)

Předmět

Moravskoslezský kraj

Doručenka

dnes 11:45
ID: 1080566351 · Typ: Přijatá datová zpráva

Události zprávy

08. 09. 2022 13:37
EV0: Datová zpráva byla podána.
08. 09. 2022 13:37
EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
dnes 11:45
EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Podací razítko

ID
90935086528807180651133191996092192021
Datum a čas razítka
08. 09. 2022 13:37:21
Vystavitel
PostSignum Qualified CA 5
Vystaveno pro
PostSignum TSA - TSU 6
Platnost od
09. 09. 2021 11:17:48
Platnost do
18. 10. 2027 11:17:48
Sériové číslo
01 40 72 07

Elektronická značka / pečeť MV

Přílohy

PDF · 541,38 kB
PDF · 443,38 kB

Zmocnění

Právní předpis číslo: 0 Rok: 0 §: -- Odstavec: -- Písmeno: --

Čísla jednací a spisové značky

Naše č. jednací: MV-156672-7/OV-2022
Naše spisová značka: MV-156672/OV-2022
Vaše č. jednací: --
Vaše spisová značka: --
Ostatní parametry zprávy nebyly vyplněny  

Pomocné údaje (K rukám, Do vlastních rukou)

K rukám: --
Zpráva typu 'do vlastních rukou': Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Na tuto zprávu lze bezplatně odpovědět.